ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑ

Κατασκευή Μουσείου

  • Ηλεκτρολογικά
  • Φωτισμός Εκθεμάτων
  • Πυρανίχνευση
  • Σύστημα Ασφαλείας (Συναγερμός)
  • Κλιματισμός