Παροχή Υπηρεσιών

services

  • ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΜΕΛΕΤΗ - ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

  • ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

  • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

  • ΜΕΣΙΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - REAL ESTATE