Μελέτες

studies

 • ΑΔΕΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΑΔΕΙΕΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ - ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ

 • ΑΔΕΙΕΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ

 • ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

 • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

 • ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

 • ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

 • ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  • Βιομηχανιών
  • Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
  • Σταθμοί αυτοκινήτων
  • Συνεργεία
  • Camping – κατασκηνώσεις
  • Φροντιστήρια
  • Ιατρικά κέντρα
 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  • Αυτόματη κατάσβεση νερού, σκόνης, αφρού
  • Συστήματα πυρανίχνευσης
  • Τοπικές εφαρμογές σε εστίες μαγειρέματος
  • Συστήματα φωτισμού ασφαλείας
  • Συστήματα ανίχνευσης εκρηκτικών μιγμάτων
  • Συστήματα ολικής κατάκλισης σε υποσταθμούς ΔΕΗ