ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Εργατικές Κατοικίες Θεσσαλονίκης XVIIB

  • Δίκτυο Ισχυρών Ρευμάτων
  • Δίκτυο Ασθενών Ρευμάτων
  • Φωτισμός Περιβάλλοντος Χώρου