ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
  • Ενίσχυση του δικτύου περιμετρικού φωτισμού
  • Αναβάθμιση συστήματος Πυρασφάλειας
  • Ηχομόνωση αίθουσας μουσικής
  • Ανακαίνιση χώρος υγιεινής 1ου λόχου